Buitenlandse BTW terug vragen

Vergeet u geen buitenlandse BTW terug te vragen over het jaar 2013 ? Dit kunt u nog doen tot 1 oktober 2014. De minimale bedragen voor een teruggave zijn:

- na afloop van een kalenderjaar, dan moet het BTW tenminste € 50,– zijn.

- tijdens het kalenderjaar over een periode van 3 maanden, dan moet het bedrag tenminste € 400,– zijn.

Laat wat van je horen

*