Jaarrekening

Als ondernemer wilt u weten wat u aan belasting moet betalen, een onderdeel hiervan is het opstellen van de jaarrekening.

Maar dit is niet het enige doel waarvoor een jaarrekening dient te worden opgesteld. Door het opstellen van de jaarrekening krijgt u inzicht in de resultaten van uw onderneming. Vaak willen banken, investeerders en aandeelhouders ook graag weten hoe de onderneming heeft gedraaid.

De inhoud van de jaarrekening

De jaarrekening bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Balans met toelichting: geeft aan wat uw bezittingen, eigen vermogen en schulden zijn.
  • Winst- en verliesrekening mettoelichting: geeft inzicht in de omzet, inkopen, brutomarge, kosten en winst/verlies.
  • Fiscale positie: geeft aan hoeveel belasting er betaald moet worden.Wat vertelt de jaarrekening u
  • Vergelijkende cijfers: de cijfers van het boekjaar worden vergeleken met het vorige jaar.
  • Kengetallen: getallen die uit de balans worden gehaald, waaruit de financiële status van het bedrijf kan worden bepaald. Hieruit kun je afleiden of de sturing van de onderneming goed gaat en of er financiële problemen kunnen ontstaan.
  • Immateriële- en materiële vaste activa: Overzicht van goodwill, grond, gebouwen, machines, inventaris en vervoermiddelen
  • Omzetbelasting: jaaroverzicht van de aangegeven omzetbelasting en eventuele suppletie.

De jaarrekening is een belangrijk beleidsbepalend instrument. Het is daarom verstandig om een jaarrekening te laten opstellen door een deskundige. Wij kunnen voor u de jaarrekening samenstellen van uw onderneming. Tevens, indien dit nodig is, zullen wij zorgdragen voor de aangifte vennootschapsbelasting en het publikatierapport ten behoeve van de Kamer van Koophandel. Door onze jarenlange ervaring zijn wij in staat om de jaarrekening niet alleen aan de wet te laten voldoen, maar ook om voldoende inzicht te geven voor u en uw financiers.