Salarisadministratie

Als u een werknemer in dienst neemt dan komt er veel bij kijken. Het maken van een arbeidsovereenkomst, salarisstroken, het aanmelden bij een pensioenfonds, arbodienst en een ziekengeldverzekering.
Maandelijks dienen er salarisstroken gemaakt te worden voor de werknemers en tevens dient er elke maand een loonaangifte naar de belastingdienst gestuurd te worden.
Al deze werkzaamheden kunnen wij voor u verzorgen. Indien wij de loonadministratie voor u verzorgen dan ontvangt u van ons de volgende gegevens:

 • Maandelijkse salarisstroken
 • Betaalbestanden
 • Maandelijkse journaalposten
 • Aangifte loonbelasting
 • Historische jaaroverzichten
 • Jaaropgaven

Naast de maandelijkse loonverwerking kunnen wij voor u meer betekenen zoals:

 • Het maken van een loonkostenberekening zodat u precies weet wat uw werknemer daadwerkelijk kost.
 • Het geven van adviezen met betrekking tot het aannemen van personeel. Hierbij kan gedacht worden aan advies in de hoogte van het salaris, het arbeidscontract, de secundaire arbeidsvoorwaarden.
 • Het doen van salarisopgave aan de betreffende instanties, zoals pensioenfondsen, arbodiensten en ziektewetverzekeraars.
 • Het geven van adviezen het afsluiten van verzekeringen, zoals een ziekengeld-verzekering, een arbodienst, een WIA/WGA verzekering en een WGA eigen risico verzekering.
 • Het opzetten en bijhouden van een personeelsadministratie.

Wij kunnen uw gehele personeelsadministratie geheel of gedeeltelijk uit handen nemen. U kunt hiervoor vrijblijvend met ons contact opnemen.