Buitenlandse BTW terug vragen

Vergeet u geen buitenlandse BTW terug te vragen over het jaar 2013 ? Dit kunt u nog doen tot 1 oktober 2014. De minimale bedragen voor een teruggave zijn:

– na afloop van een kalenderjaar, dan moet het BTW tenminste € 50,– zijn.

– tijdens het kalenderjaar over een periode van 3 maanden, dan moet het bedrag tenminste € 400,– zijn.

Zonder facturen geen BTW-aftrek

Heeft u geen factuur ontvangen van uw leverancier, dan kunt u ook geen btw-aftrek claimen. Zorg dus altijd dat u een factuur van uw leverancier ontvangt. Een volledige administratie voorkomt veel fiscale problemen.

Qredits

Startende en bestaande ondernemers die niet bij een bank een lening krijgen, kunnen in aanmerking komen voor een lening bij Qredits. Qredits verstrekt leningen tot € 150.000,–. Het krediet is bedoeld voor de kleine ondernemingen.

Woonakkoord en btw

Per 1 maart 2013 tot 1 maart 2014 wordt het btw-tarief verlaagd van 21% naar 6% voor de volgende werkzaamheden:

– arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen ouder dan 2 jaar

– aanleggen en onderhouden van tuinen

Geen bijtelling bestelauto

U heeft verschillende mogelijkheden om geen bijtelling te krijgen van een bestelauto:

1) Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik

2) Maximaal 500 privékilometers

3) Schriftelijk verbod van werkgever en werknemer op privégebruik of verbod om bestelauto mee naar huis te nemen

4) Doorlopend afwisselend gebruik door verschillende werknemers

5) Nagenoeg uitsluitend geschikt voor het vervoer van goederen

Rentevoordeel personeelslening behoort tot loon

Indien een werknemer een personeelslening krijgt, waarover hij geen tot weinig rente hoeft te betalen dan wordt het rentevoordeel tot het loon gerekend. Dit voordeel dient berekend te worden aan de hand van een normpercentage. Het normpercentage is voor het jaar 2013  3%.

In sommige gevallen is het rentevoordeel onbelast:

– aankoop eigen woning

– aanschaf van zaken die de werkgever onbelast had mogen vergoeden

– de aanschaf van een computer die voor meer dan 90% voor de dienstbetrekking wordt gebruikt

– de inrichting van een telewerkplek voor de dienstbetrekking

Voorwaarden zelfstandigenaftrek

Als u als ondernemer in aanmerking wilt komen voor zelfstandigenaftrek dan dient u aan het urencriterium te voldoen > 1225 uur werken in de onderneming.

Met ingang van 1 januari 2012 is de zelfstandigenaftrek een vast bedrag geworden. Voor het jaar 2013 bedraagt de zelfstandigenaftrek € 7.280,–.

Lenteakkoord

– BTW verhoging op 1 oktober van 19 naar 21%

– In 2013 mag u woon- werkverkeer niet langer onbelast vergoeden. Dit geldt ook voor het gebruik van het openbaar vervoer.

– Zakelijke reizen mag u in 2013 wel onbelast vergoeden

– De werkgever gaat het eerste half jaar WW-uitkering betalen

– Wettelijke verplicht eigen risico voor de zorg gaat omhoog naar € 350,–

– Vanaf 2013 is alleen de betaalde rente aftrekbaar van een annuiteitenhypotheek die tijdens de looptijd volledig wordt afgelost.

– Voor bestaande hypotheken verandert er niets

– De overdrachtsbelasting blijft 2%

Verhoging van BTW-tarief 19% ?

Het kabinet zal extra moeten bezuinigen en een verhoging van het BTW tarief maakt daarbij een grote kans. Er wordt gedacht aan een verhoging van het BTW tarief naar 20% of zelfs 21%.

Er wordt door het kabinet ook kritisch gekeken naar de goederen en diensten die nu onder het lage tarief vallen. Bepaalde goederen en diensten die nu onder het lage tarief vallen zullen waarschijnlijk straks onder het hoge tarief vallen.

Europees gezien is dit ook niet zo gek. Veel Europese landen hebben vanwege de crisis en bezuinigingen al het BTW-tarief verhoogd.

Voor Nederland is er dus een grote kans dat de BTW-tarieven worden verhoogd. Het is afwachten op de uitkomst van de onderhandelingen van het kabinet.

 

 

 

 

 

 

Borsje administratie- en assurantiekantoor heeft een nieuwe website

Borsje administratie- en assurantiekantoor heeft sinds maart 2012 een nieuwe website. Ons kantoor richt zich met name op het midden- en kleinbedrijf in de omgeving Den Bosch. Wij hebben veel klanten uit Berlicum, Den Bosch, Vught, Vinkel, Heeswijk-Dinther, Nuland, Sint-Michielsgestel, Veghel, Vlijmen en omstreken.

Wij zijn gespecialiseerd in:

– verzorgen van de administraties

–  samenstellen van de jaarrekeningen

– aangiftes inkomstenbelasting

– salarisadministratie

– particuliere verzekeringen

– zakelijke verzekeringen

– advies inzake pensioenen